ERFOLGSGESCHICHTE grenzüberschreitende Lebensraumvernetzung – Connecting Nature AT-CZ

Bei der Abschlusskonferenz, am 14.6.2021, wurden die umfangreichen Ergebnisse des INTERREG-Projektes Conecting Nature AT-CZ vor Ort und online präsentiert.

Die insgesamt 11 österreichischen und tschechischen Projektpartner stellten in den vier Arbeitskreisen

  • Grenzüberschreitender Schutz und Maßnahmen in Mooren
  • Förderung der Biodiversität im grenzüberschreitenden Nationalpark Thayatal - Podyjí
  • Lebensraumvernetzung und Verknüpfung von Wildtierwanderkorridoren zwischen Tschechien und Österreich und
  • Grenzüberschreitender Austausch zum Schutzgebietsmanagement

ihre Highlights und Leistungen der letzten vier Jahre vor. Die politischen VertreterInnen Martin Eichtinger (Land NÖ), Hana Hajnová (Kreis Vysočina), Lukáš Vlček (Kreis Südböhmen) waren beindruckt von der vielfältigen Bilanz und der großartigen Vernetzung: Connecting Nature AT-CZ sichert 10.000 km² Lebensraum für Artenvielfalt in beiden Ländern.

Hier finden Sie die Infos der Veranstaltung zum Nachlesen und Downloaden.

Weitere Fotos

PŘÍBĚH ÚSPĚCHU Přeshraniční propojení stanovišť
 – Connecting Nature AT-CZ

Na závěrečné konferenci dne 14. června 2021 byly prezenčně i online představeny rozsáhlé výsledky projektu INTERREG Conecting Nature AT-CZ.

Celkem 11 rakouských a českých projektových partnerů prezentovalo hlavní výsledky a úspěchy čtyř pracovních skupin za uplynulé čtyři roky:

  • Přeshraniční ochrana a opatření na rašeliništích
  • Podpora biodiverzity v přeshraničním národním parku Thayatal-Podyji
  • Propojení stanovišť a migračních koridorů volně žijících živočichů mezi Českem a Rakouskem
  • Přeshraniční výměna zkušeností k péči o chráněná území

Na politické představitele (Martin Eichtinger (Země Dolní Rakousko), Hana Hajnová (kraj Vysočina), Lukáš Vlček (Jihočeský kraj)) udělala velký dojem rozmanitá bilance a vynikající propojení: v obou zemích projekt Connecting Nature AT-CZ zajišťuje 10 000 km² stanovišť pro biologickou rozmanitost.

Tady najdete informace o události ke čtení a stahování.

fotografie