Prechádzky a túry v slovensko-rakúskom pohraničí

Registrácia pre termíny v septembri 2019

"Border Walks" je názov pre prechádzky/túry so sprievodcom v slovensko-rakúskom pohraničí. Navštevovať budeme najmä zabudnuté alebo málo známe miesta pozdĺž hranice s cieľom zvýšiť o nich povedomie u obyvateľov cezhraničného regiónu. Mnohé z týchto miest sú historicky zaujímavé a ukrývajú v sebe veľký potenciál – no veľakrát na „druhej strane hranice“ nie sú vôbec známe. Border Walks by tiež mohli podnietiť diskusiu o tom, čo by sa s týmito špeciálnymi miestami mohlo v budúcnosti diať, ako ich možno ďalej rozvíjať alebo využívať.

Formát prechádzok/túr je dvojjazyčný (tlmočenie nemčina – slovenčina). Sú určené pre širokú verejnosť.
Dôležité: Všetky prechádzky majú obmedzený počet účastníkov a je potrebné sa na ne vopred registrovať. Každá z prechádzok sa bude konať dvakrát. Účasť je bezplatná.

 

V septembri 2019 navštívime nasledujúce miesta

Border Walk 1: „Pozdĺž línie bunkrov v Devínskej Novej Vsi“
sobota, 14.09.2019: 10:30 a 14:30 (trvanie každej prechádzky – cca 3 hod.)

Presné miesto stretnutia a ďalšie informácie nájdete tu: Stiahnite si informačný list.

 

Border Walk 2: „Devínska Kobyla - bývalá raketová základňa Československej ľudovej armády“
sobota, 28.09.2019: 10:00 a 15:00 (trvanie každej túry – cca 3 – 4 hod.):

Presné miesto stretnutia a ďalšie informácie nájdete tu: Stiahnite si informačný list.

 

Ďalšie Border Walks sa uskutočnia v roku 2020.
Organizátor: Projekt Bratislava Umland Management 2020 (Mesto Bratislava, NÖ.Regional.GmbH & Regionalmanagement Burgenland GmbH)

Sledujte nás na Facebooku!
Projekt baum2020: https://www.facebook.com/baum2020/

Projekt Bratislava Umland Management 2020 je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) v rámci programu spolupráce Interreg V-A Slovensko - Rakúsko 2014-2020.

 

Das Projekt Bratislava Umland Management 2020 wird im Rahmen des Kooperationsprogramms Interreg V-A Slowakei – Österreich 2014-2020 aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) gefördert.